SCANDBIOS träpellets tillverkas av rent såg- och kutterspån från gran och furu direkt hämtat från den svenska sågverks- och träindustrin.

Spånet är ihoppressat under värme och högt tryck och hålls ihop av naturliga bindemedel.Resultatet är det mest lätthanterliga och minst utrymmeskrävande av alla trädbränslen.

Pellets är dessutom kostnadseffektivt och är ett lämpligt bränsle för både stora och små pannor.


 

Fysiska och kemiska data

Skrymdensitet c:a 650 kg/m3
Fukthalt c:a 7-10 viktprocent
Värmevärde c:a 4,8 MWh/ton
Askhalt c:a 0,25%, max 0,5%
Svavel c:a 0,03% av torrsubstans
Diameter 8 mm, 6 mm
Hållfasthet Finandel <3 mm 0,9 viktprocent
Asksmälttemperatur >1400 grader C
Bindemedel Inga

 

NYHET!!!

Beställ din pellets direkt på webben, klicka på länken nedan för att lägga din order!

 

Eller kontakta oss för beställning. Vi kan ordna hemleverans, bulk och pallar.

Du kan även köpa direkt hos oss för avhämtning. Tag med kärra så lastar vi!

Ring för mer info!

 

Håkans Fastighetsservice